PEEP SHOW
mixed media on vintage photos
(2018)

CRISTINA 

GARDUMI

  • Instagram